Habitat Norges Masterseminar 2023

Velkommen til Habitat Norges Masterseminar 2023!
Professorboligen, fredag 16. juni, 17:00 – 19:00 

Webinar og fysisk arrangement. Lenke til digitalt arrangement:  https://msteams.link/QDWS

Skriver du oppgave om urbanisering i et globalt perspektiv, eller er interessert i problemstillinger knyttet til byutvikling og arkitektur over landegrenser? På dette seminaret får du møte mottakerne av Habitat Norges masterstipend, og høre om bredden av interessante og  aktuelle forskningstema. Møt opp på arrangementet fysisk eller digitalt om du vil lære mer om ordningen, og få informasjon om hvordan du kan motta støtte til ditt prosjekt!

Årets masterstipend:
Habitat Norges masterstipend er en ordning for å øke oppmerksomheten og kunnskapen blant studenter om by-og bosettingsspørsmål i globalt perspektiv, med særlig vekt på sammenhengen mellom det lokale og det globale.  I 2023 mottok hele seks studenter stipend. På Professorboligen 16. juni 2023 vil stipendmottakerne få legge frem sine prosjekter, og få kommentarer, spørsmål, og innspill fra stipendkomiteen i Habitat Norge og publikum. I tillegg skal vi lansere ordningen for 2023 / 2024 lanseres.

Ordstyrer: Inger-Lise Syversen, Professor i arkitektur og styremedlem i Habitat Norge.

Program
17:00

  • Innledning av Eilert Berre Ellefsen, leder av stipendkomiteen i Habitat Norge: Lansering av stipendordningen 2023 / 2024
  • Marcela Paz Moraga Zarate fra NTNU presenterer prosjektet «Better Together: Lessons about shared spaces and mobility initiatives from a global south context»Samtale ledet av Ellen De Vibe, mangeårig direktør for Plan og bygningsetaten og styremedlem i Habitat Norge
  • Jacqueline Banahene fra NTNU presenterer oppgaven «Migrant Women and Housing in Kumasi.»Samtale ledet av Marcin Sliwa, PHD – stipendiat i samfunnsgeografi ved UiO og styremedlem i HN
  • Nora Forsbak Håskjold og Magnus Aga Gjesdal fra Bergen Arkitekthøgskole presenterer oppgaven, «Rotlaus: Settlements for refugees»Samtale ledet av Eilert Berre Ellefsen, samfunnsgeograf i Rodeo arkitekter og styremedlem i HN
  • Are Bergerud og Gabriel Alfsnes fra NTNU presenterer oppgaven «Offentlig program i uformelle bosetninger»Samtale ledet av Erik Berg, tidligere utviklingsdiplomat i UD og NORAD og styremedlem i HN
  • Avslutning ved Peter Butenschøn, styreleder i Habitat Norge,

Stipendkomiteen
Stipendkomiteen har bestått av Eilert B. Ellefsen, Ellen de Vibe, Inger
Lise Syvertsen, Marcin Sliwa, Gro Lauvland og Erik Berg med Milla Bjerkestrand som sekretær.

Om Habitat Norge
Habitat Norge er en frivillig organisasjon for by– og boligspørsmål i globalt perspektiv. Foreningen arbeider for å øke kunnskap på feltet og utveksle ny informasjon om den globale megatrenden som urbanisering utgjør.

Arrangementet er åpent for alle, men vi er avhengig av medlemmer for å kunne arrangere møter. Studenter får rabbatert medlemskap. Alle våre medlemmer får også abonnement på tidsskriftet PLAN. Les mer om oss og bli medlem på via lenken:  http://habitat-norge.org/become-a-member/