Become a member

Membership is open to everyone interested in global city and settlements issues and urban poverty. However, membership requires address in Norway (text continues in Norwegian).

Vi ønsker alle som er interessert i globale urbane utfordringer, voksende byer og urban fattigdom velkommen som medlemmer av Habitat Norge. Som medlem inviteres du til Habitat Norges seminarer og aktiviteter. Ved å bli medlem av Habitat Norge er du med på å støtte vårt arbeid, og bidra til at vi kan formidle informasjon om internasjonale by- og bosettingsspørsmål, samt bidra til økt bevissthet og debatt rundt disse spørsmålene.

Habitat Norge er en tematisk avdeling av i Norsk Bolig- og byplanforening (NBOBY). Som betalende medlem av Habitat Norge får du fulle medlemsrettigheter i NBOBY, og mottar tidsskriftet PLAN, for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling, fire ganger i året. Personer som allerede er medlem i en av lokalforeningene i NBOBY, får fulle medlemsrettigheter i Habitat Norge ved å betale en tilleggssum for et dobbeltmedlemskap i Habitat Norge på 160 kr.

Habitat Norge har på vegne av sine medlemmer inngått en avtale med Sage Publications/International Institute of Environment and Development (IIED), London, om gratis digitalt abonnement til tidsskriftet «Environment and Urbanization». Det kommer ut to ganger i året – i april og oktober – og anses som verdensledende på sitt område.

For å bli medlem, vennligst fyll inn skjemaet nedenfor. Skjemaet kan også benyttes til å endre adresse og kontaktinformasjon. Medlemskontingenten fra og med 1. januar 2023 er:
– Personlig medlem: 710 kr
– Studenter: 380 kr
– Medlem av lokalforening i NBOBY: 170 kr
– Firma/organisasjoner: 2750 kr
– Kommuner og fylkeskommuner: 2750 kr


Fyll ut skjema:

Become a member
Fornavn og mellomnavn
Etternavn