Become a member

Membership in Habitat Norway

Membership is open to everyone interested in global city and settlements issues and urban poverty. However, membership requires address in Norway (text continues in Norwegian).

Vi ønsker alle som er interessert i globale urbane utfordringer, voksende byer og urban fattigdom velkommen som medlemmer av Habitat Norge. Som medlem inviteres du til Habitat Norges seminarer og aktiviteter. Ved å bli medlem av Habitat Norge er du med på å støtte vårt arbeid, og bidra til at vi kan formidle informasjon om internasjonale by- og bosettingsspørsmål, samt bidra til økt bevissthet og debatt rundt disse spørsmålene.

Medlemskap inkluderer tidsskriftet PLAN (Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling).

For å bli medlem, vennligst fyll inn skjemaet nedenfor. Skjemaet kan også benyttes til å endre adresse og kontaktinformasjon.

Medlemskontingenten fra og med 1. januar 2017 er:
– PERSONLIG MEDLEM: 650kr
– STUDENTER: 350kr
– FIRMA/ORGANISASJONER: 2500kr
– KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER: 2500kr

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Address (required)

Type of membership (required)

Your message