Årsmøte i Habitat Norge 2023 – Innkalling

Styret i Habitat Norge (HN) innkaller med dette til årsmøte tirsdag 25. april kl. 17. I etterkant av årsmøtet blir det holdt en innledning om Ukraina ved Aadne Aasland.

Møteformen er  hybrid.

Møtet blir fysisk holdt i Oslo, på Mesh Nationaltheateret i Tordenskiolds gate 2. Nærmeste t-bane er Nationaltheateret eller Stortinget.

Den digitale delen av møtet blir holdt på Zoom, med møte-ID 631 0124 5499. Zoom-rommet åpnes en halvtime før møtestart.

Forslag til dagsorden:

  1. Velkommen
  2. Valg av ordstyrer og referent. 
  3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll
  4. Godkjenning av årsrapport 2022
  5. Godkjenning av regnskap 2022
  6. Arbeidsprogram for 2023 
  7. Budsjett for 2023 
  8. Innkomne saker 
  9. Valg
  10. Eventuelt

Saker til årsmøtet (Innkomne saker) skal i tråd med vedtektene være styret i hende 3 uker før møtet, dvs. 4. april. Forslagene og påmelding sendes habitatnorway@gmail.com

Vel møtt!

Styret

Saksdokumenter: