BLI MEDLEM AV HABITAT NORGES ELEV- OG STUDENTNETTVERK

Studenter og elever verden over står i dag på barrikadene for en utvikling som er sosial, økonomisk og økologisk bærekraftig. Ifølge tidligere FN generalsekretær Ban ki Moon vil den kampen stå i byer verden over. Det er her både de største utfordringene men også løsningene ligger mht. klima, miljø, sikkerhet, fattigdom og økonomisk utvikling. Norsk og internasjonal utviklingssamarbeid har neglisjert de urbane og regionale bærekraftproblemene som også utgjør store utfordringer for landene i nord. Norges bistand til sosial by-utvikling har de senere årene ligget på 5% av samlede overføringer.

Habitat Norge (HN) er den eneste organisasjonen i Norge som gjennom sitt påvirknings- og informasjonsarbeid utfordrer norsk politikk når det gjelder urban utvikling. Kommune- og fylkesmyndigheter er også aktører som kan gi viktig bidrag til en bærekraftig, global byutvikling. Habitat Norge ønsker også å involvere disse gjennom å utvikle lokale nettverk. Dette skjer ikke av seg selv. HN Norge vedtok på sitt årsmøte i 2019 å opprette et eget student- og elevnettverk med medlemmer som kan følge opp vårt påvirkningsarbeid på sine læresteder. Vi har allerede medlemmer i Oslo, Ås, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Som medlem av nettverket mottar du løpende informasjon om vårt arbeid (www.habitat-norge.org), gratis abonnement på tidsskriftet Environment & Urbanisation (IIED/SAGE), HNs konferanserapporter og andre utgivelser. Du settes også på adresselisten for NBOBYs månedlige meldingsblad.

Årskontingenten er 100 kroner (betaler du i år gjelder det også for hele 2020). Du melder deg på ved å betale via «pay-pal» ordningen nedenfor


MEDLEMSKAP HABITAT NORGES ELEV- OG STUDENTNETTVERK

  • Trykk “kjøp nå”
  • Fyll ut med nødvendig informasjon
  • Du vil nå bli registrert og motta blant annet abonnement på IIED/SAGE, rapporter og andre utgivelser.