Årsmøte I Habitat Norge 2019 – 30 april, kl. 17.00

Styret i Habitat Norge (HN) innkaller med dette til årsmøte

Sted og tid

 • 30 april, kl. 17.00.
 • Storgata 33A , Oslo, Statens kartverks lokaler, 7 etg

Dagsorden

 • Velkommen
 • Valg av ordstyrer og referent;
 • Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 • Godkjenning av årsmelding 2018 (vedlegg 1)
 • Godkjenning av regnskap 2018 (deles ut på møtet)
 • Arbeidsprogram for 2019 (vedlegg 2)
 • Budsjett for 2019 (deles ut på møtet)
 • Innkomne saker
  • Forslag om stipendordning fra Helge Onsrud (se vedlegg ovenfor)
  • Forslag om studentnettverk fra Erik Berg (se vedlegg ovenfor)
 • Valg (Innstilling deles ut på møtet)
 • Evt.

Ad pkt. 8 «Innkomne saker» sendes forslag til styreleder Erik Berg (erierikberg@yahoo.com) i god tid før årsmøtet.

Vel møtt!

Styret