Det vellykkede Covid-prosjektet i Nairobi videreføres

Habitat Norge støtter videreføring og utvidelse av smitteverntiltak i Malango Kubwa-bydelen i Mathare, som er en uformell bosetning i Nairobi. Håndvasktiltakene, som utgjør det opprinnelige prosjektet, har hatt betydelige ringvirkninger og blitt nominert til FN-generalsekretærens «Innovasjonspris».

Pengene Habitat Norge har gitt i denne omgang muliggjør tre ordninger i månedene mai, juni og juli.

Den første ordningen er de to håndvaskstasjonene, hvor det ble utført 28.357 håndvasker i prosjektets første fase som varte fra februar til april. Disse stasjonene er viktige å opprettholde for å redusere smitte blant beboerne i bydelen.

Beaver Youth Group i Mathare, 2020
Foto: Mathare Environmental One Stop/Douglas Ragan

Den andre ordningen er forsyning av folkehelseinformasjon til innbyggere.

Den tredje ordningen kombinerer smittevernformidling og organisert aktivitet for barn gjennom fotballtreninger. Dette tiltaket tilbyr smittvernsforsvarlig aktivitet i et miljø hvor barn lenge har betalt en høy pris for nedstegning. Ett jentelag og ett guttelag vil bli tilbudt et opplegg over tre måneder som kombinerer fotballtrening med kursing smittevern og øvrig folkehelse. Spillerne vil bli støttet til å videreformidle kunnskapen på sine skoler og lokalsamfunn.

Prosjektet gjennomføres gjennom Habitat Norges partnere Water is Right og Mathare Environmental One Stop, som i tur samarbeider med FN Habitat.

Mathare rammes hardt av kenyanske myndigheters smittevernstiltak. Habitat Norge er glade for å kunne bidra til å lette noen av byrdene for innbyggerne.