Stillingsutlysning: STUDENTPRAKTIKANT I HABITAT NORGE – HØST 2023

Søknadsfrist forlenget til 1. september 2023

HN er en frivillig organisasjon som arbeider med by- og boligspørsmål i globalt perspektiv og er tematisk avdeling i Norsk bolig- og byplanforening. HN prioriterer arbeidet for bærekraftig utvikling, særlig bedring av levekårene fo urbane fattige og marginaliserte. Organisasjonen er den eneste i Norge med slikt mandat og fungerer som tverrfaglig nettverk og pådriver for utveksling av informasjon og kunnskap på relevante fagfelt, også globalt.

Byer er neglisjert i internasjonalt utviklingsarbeid. «De kan klare seg selv» hevdes det. Siste tiårs urbane befolknings- og økonomiske vekst har ført til økt fattigdom, klima- og miljøutfordringer, pandemier, kriger og konflikter. HN arbeider for at slike utfordringer skal settes på dagsorden i norsk og global politikk. Utgangspunktet er FNs bærekraftmål og Ny urban agenda. HNs globale samarbeidspartnere omfatter UN Habitat, Cities Alliance og urbane grasrot-bevegelser som Slum Dwellers International, Asian Coalition for Housing Rights, Huairou Commission (likestilling) og Orangi Pilot Project i Karachi, Pakistan. Dette er trolig verdens største og mest vellykkede slumoppgraderingsprosjekt.

HN har også satt søkelyset på internasjonal boligspekulasjon bl.a. Det norske oljefondets investeringer i spanske boligbanker og det multinasjonale selskapet Blackstone. Særlig aktuelle problemstillinger er for øvrig gjenoppbygging i Ukraina, global boligpolitikk, urban matproduksjon, urbane elver og sammenhengen by-land. Områdeutvikling og trygge byer for kvinner og barn ikke minst i krig og konflikt er en annen viktig tematikk.

Om stillingen

Aktivitetsnivået har vokst de siste årene og HN har behov for administrativ støtte. Vi begynner med å ansette en intern/studentpraktikant på halvtids konsulentbasis. En månedlig kompensasjon på kr 5000,- blir gitt. Stillingen er å betrakte som en prøveordning med foreløpig varighet fra primo september ut desember. Den ansatte vil relatere til styrets leder Peter Butenschøn eller den han delegerer oppgaven til, og blir tilbudt faglig veiledning fra noen av landets ledende urbanister.

Arbeidsoppgavene vil være knyttet til markedsføring av foreningen på vår hjemmeside og sosiale media (FB, Linkedin), administrasjon av styrearbeid og tilrettelegging av kvartalsvise arrangementer.

Nærmere opplysninger gis ved kontakt via e-post til habitatnorway@gmail.com.

Send din CV og søknad til habitatnorway@gmail.com. FORLENGET FRIST til 1. september 2023