Nye styret i Habitat Norge

Tirsdag 22. november avholdt Habitat Norge sitt ekstraordinære årsmøte med etterfølgende idédugnad.

Nye vedtak ble vedtatt og nytt styre og nye rådgivere ble valgt i henhold til disse. Det ble valgt ny styreleder, Peter Butenschøn. Peter har en lang karriere innen arkitektur, urbanisme og byutvikling med både nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Det er dermed på sin plass å takke Erik Berg for hans enorme innsats som styreleder i Habitat Norge. Eriks faglige dybde, erfaring og evne til å få ting til å skje har vært sentralt for Habitat Norge sitt arbeid de siste årene.

Under idédugnaden diskuterte vi mange spennende saker, faglig utvikling og organisatoriske endringer i foreningen.

Følgende styret ble valg på det ekstraordinære årsmøtet:

  • Peter Butenschøn (Leder)
  • Ellen S.de Vibe (Styremedlem)
  • Helge Onsrud (Styremedlem)
  • Vendula Hurnikova (Styremedlem)
  • Kjersti Grut (Styremedlem)
  • Erik Berg (Styremedlem)
  • Marcin Sliwa (Styremedlem)
  • Odd Iglebæk (Vara)
  • Inger Lise Syversen (Vara)
  • Eilert Ellefsen (Vara)

Videre ble følgende rådgivere oppnevnt på det ekstraordinære årsmøtet:

– Laura Marano
– Kathrine E. Standal
– Hugo Martinez
– Milla Bjerkestrand
– Marthe Haugen
– Anne M. Lunde
– Tore W. Kiøsterud
– Kirsten Welzchemeyer
– Diana Huyhn
– Oddrun Helen Hagen
– Anna Malena Giske Skibevaag
– Johannes Fjose Berg
– Gabriel Qvigstad
– Tonje Kiran
– Lars Stordal
– Sigrun Jonstad
– Solveig Straume
– Gro Lauvland
– Peter Andreas Gotsch
– Joakim Gitlestad
– Tore Øvstebø Næss

Bilde fra det ekstraordinære årsmøtet i Habitat Norge, 22.11.22.