EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I HABITAT NORGE

Her følger endelig innkalling/dagsorden for møtet som finner sted tirsdag22. november kl. 17.00

Møtet blir hybrid med frammøte i Stenersgata 1A (Oslo City) og digitalt. Lenke til digitalt møte (via Zoom): https://us02web.zoom.us/j/88141443075?pwd=OXljTFBQWFdBS0VvQ1VTT3hDL285dz09

Påmelding skjer ved mail til habitatnorway@gmail.com.  Vg. angi hvordan du vil delta.

Forslag til dagsorden:

 1. Velkommen
 2. Valg av ordstyrer og referent;
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll
 4. Nye vedtekter for Habitat Norge (utkast vedlagt med innkomne forslag
 5. Valg i henhold til nye vedtekter (valgkomiteens innstilling er vedlagt)
 6. Evt..

Idedugnad

Etter årsmøtet, som er forventet å vare 1 time, blir det korte innledninger om Habitat Norges framtidige arbeid på kort (arbeidsprogram 2023) og lengre sikt (fire årig strategi). Med påfølgende diskusjon.

Foreløpig program

 • Noen framtidige faglig/politiske tema for Habitat Norge – Ellen de Vibe
 • Trender i global/nordisk bolig og byutvikling – Odd Iglebæk
 • St.melding om norsk boligpolitikk (2024). Noen perspektiver – Tore Kiøsterud
 • Globale trender/nye fokus i forskning om by og boligpolitikk – Marcin Sliwa
 • Fortsatt urban blind? Norsk utviklings- og utenrikspolitikk – Erik Berg

Møtet er samlet forventet å vare 2 ½ time.

Påmelding skjer på habitatnorway@gmail.com.

Vel møtt!

Styret