MEDLEMSKONTINGENT FRA HABITAT NORGE

Styret minner alle habitarianere om medlemskontingent som nå er sendt ut per mail. Vi ønsker alle med oss i 2024. Vi tar med glede i mot nye innmeldinger.

Habitat Norge skal arbeide for at globale utfordringer med bolig, likestiling, bærekraftig utvikling og levevilkår for fattige og utsatte grupper, blir satt på agenda i norsk politikk. I 2024 planlegger vi flere webinarer, informasjonsspredning og nettverksmuligheter for dette.

På forhånd, takk til alle medlemmer.

Hilsen,
Styret i Habitat Norge