Årsmøte i Habitat Norge 2024 – Endelig innkalling

Styret i Habitat Norge (HN) innkaller med dette til årsmøte torsdag 4. april kl. 18.

Møteformen er hybrid med fysisk oppmøte og streaming via Zoom.

Zoom-tilgang:
https://nmbu.zoom.us/j/61698742447?pwd=Y2RRWG1KdGJNSFpjRExUNkh1QmpsQT09
Meeting ID: 616 9874 2447
Passcode: 041615

Møtet blir fysisk holdt i Deichman Majorstuen i møterom Maj. Nærmeste t-bane er Majorstuen stasjon. Benytt Oslonøkkelen (App) for å komme inn hovedinngangen. Mer info: https://www.oslo.kommune.no/oslonokkelen/#gref

Dagsorden:

 1. Velkommen
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll
 4. Godkjenning av årsrapport 2023
  Til orientering
 5. Godkjenning av regnskap 2023
  Til orientering. Styret bes vurdere å sette bankmidler på høyrentekonto.
 6. Strategi 2024-2028
  Vedtas
 7. Arbeidsprogram for 2024
  Vedtas
 8. Budsjett for 2024
  Vedtas
 9. Vedta prinsippsak Dobbeltmedlemskap
  Årsmøte støtter prinsippene om dobbeltmedlemskap
 10. Innkomne saker
  Ingen saker inkommet
 11. Valg
  Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas
 12. Eventuelt

Årsmøte runder av med at hver masterkandidat kort orienterer om sine pågående masteroppgaver. Kandidatene er Stine, Kaveh, Nighat og Ami.

Vi avslutter med en middag på Mistral for de som kan og ønsker å være med. Det må meldes fra om man ønsker å være med på middag senest dagen før, 3. april, til habitatnorway@gmail.com.

Vedlegg: Pkt.4 Årsrapport 2023, Pkt. 5 Merknader til regnskap 2023, Pkt. 5 Revisjonsberetning 2023, Pkt 5. Driftsregnskap 2023, Pkt. 5 Prosjektregnskap 2023, Pkt. 5 Balanseregnskap 2023, Pkt. 6 Forslag til strategi 2024-28, Pkt. 7 Arbeidsprogram 2024, Pkt. 8 Prosjektbudsjett 2024, Pkt. 8 Driftsbudsjett 2024, Pkt. 9. Notat til dobbeltmedlemskap Habitat Norge og Norsk BOBY

Vel møtt!
Styret

Saksdokumenter: