Se Know your Citys videoer: HJEMMENE TIL 30000 FATTIGE I LAGOS, NIGERIA RASERES

Lagos er den største byen i Nigeria – Afrikas rikeste land. Den tidligere hovedstaden har en befolkning på 23 millioner innbyggere. Her lever 67% av befolkningen i slum. På grunn av økt tilflytning fra landsbygda og egen befolkningsvekst blir slummen bare større og større. Flere av områdene ligger langs «Lagos waterfront» som er svært attraktiv for investorer og utbyggere. Nye bydeler utvikles her for den økonomiske eliten.

I oktober 2016 erklærte delstatsmyndighetene at de ville fjerne alle «shanties» langs kysten. I løpet av 6 måneder ble 2 400 bygninger rasert. Det innebar at hjemmene til 30000 innbyggere ble «fjernet». Mange druknet og flere ble skutt i forbindelse med politiaksjonene som fulgte. Verken alternative boliger eller kompensasjon ble gitt til folk som mistet hjemmene sine. 40 lokalsamfunn med mer enn 300 000 innbyggere er fortsatt truet i Lagos.

(Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP, 2019, via Getty Images)

Habitat Norge har de senere årene samarbeidet med Justice Empowerment Initiative i Nigeria. JEI har gått foran mht. å støtte Nigerian Slum/Informal settlement Federations kamp for rettferdighet, politisk innflytelse og utvikling av marginaliserte områder. Betydelige resultater er oppnådd blant annet i form av en domsavsigelse som instruerer myndighetene om å samrå seg med lokalbefolkningen og stille alternative boliger til disposisjon i forbindelse med framtidige aksjoner.

«Know your City» er del av «Slum Dwellers International». Gruppen arbeider med å dokumentere forholdene slumbefolkningen i Afrika, Asia og Latin Amerika lever under. De produserer blant annet filmer og videoer for å vise utkastelser, rettighetsbrudd, ulovlige miljøinngrep m.m som marginaliserte grupper møter.

Kortfilmer:

Underdevelopment – vinner av UN Habitats samfunnspris, 2019

Our World Apart – om familier som brytes opp på grunn av slumrasering, 2020

Azon Aton – om livet og utfordringene i en fiskelandsby, 2019

Impact of Dredging on Bariga Ago Egun Community – om nederlandsk selskap som forsyner seg med sand/byggematerialer, 2020