Dommen i Perween Rahmans saken – se filmen The Rebel Optimist

Åtte år etter drapet på Perween Rahman, lederen av Orangi Pilot Project (OPP), har Pakistans anti-terrordomstol i oktober 2021 dømt de fire mennene som var anklaget for drapet til livstid i fengsel. For å feire at det nå har kommet en rettskraftig dom, deler vi filmen The Rebel Optimist:

Les mer om dommen i Perween Rahman saken i en artikkel i Dawn.com.

Habitat Norge har støttet OPPs og Aquila Ismails, Rahmans søster og nå daglig leder i OPP, lange kamp for en troverdig etterforskning og rettferdig dom.  I kampanjen Urban oktober i 2018 i Oslo og i samarbeid med Oslo Dokumentarfilmfestival i 2019, rettet Habitat Norge søkelyset både mot den mobiliserende byutviklingsmodellen som Perween Raham utviklet i OPP, OPPs kamp mot vann- og landran i Karachi, og ikke minst den sviktende etterforskningen av Rahmans drapsmenn ved å vise denne filmen.  

“THE REBEL OPTIMIST” – om filmen: «Ingen er trygge i denne byen. De som tror det er naive”, sier Perweens beste venn og kollega Anwar Rashid, mens han navigerer i de kaotiske gatene i Karachi. En arkitekt og byplanlegger, Perween Rahman, dedikerte sitt liv til de fattige i Pakistan. Hun ble skutt og drept i nærheten av sitt kontor i mars 2013. Da hun ble med i Orangi Pilot Project i Karachi, som ble etablert av Dr. Akhtar Hameed Khan, var gatene i den uformelle bosettingen Orangi fulle av skitt og tette renner. På 80-tallet var innbyggerne i Orangi, de fleste migranter fra India og Bangladesh, i ferd med å ta saken i egne hender, for å forbedre den sanitære infrastrukturen. Dr. Khan ga Perween oppgaven med å utvikle en avløpsmodell for Orangi med lave kostnader, som ble en unik og effektiv modell ved å koble fagekspertise og innbyggermobilisering. Perweens pionerarbeid i Orangi førte henne på kollisjonskurs med ulike mafiagrupper i byen. Hun undersøkte vannforsyningen i Karachi, og pekte ut steder der vann blir stjålet fra vannforsyningslinjer. Hun kartla og dokumenterte Karachis uformelle bosettinger for å beskytte de fattige innbyggerne mot illegal tomtespekulasjon og tvangsutkastelser. Perween hadde en alternativ visjon for Karachi. “Utvikling kommer ikke fra betong. Utvikling er ikke et fem-stjernes hotell og mega-veiprosjekter. Det vi trenger er en utvikling med mennesket i sentrum»

Habitat Norge ønsker alle følgere på facebook og medlemmer et godt nytt år!

BLI MEDLEM AV HABITAT NORGE!