Habitat Norge til World Urban Forum 2022

«Hvordan omforme byene våre for en bedre urban framtid» er hovedtemaet for FNs største folkelige møteplass – WUF 11. Det arrangeres av FNs bosettingsprogram (UN Habitat) i samarbeid med Polens utviklingsdepartement og bymyndighetene i Katowice. Gjennom et spekter av konferanser og møter, fagseminarer, utstillinger, filmer m.m. vil representanter for-multilaterale organisasjoner, lokale og nasjonale myndigheter, politikere, forskere, sivilsamfunnsaktivister, næringsliv, media m.m. fra hele verden møtes. Hvordan bygge grønnere, mer robuste, tryggere og integrerte byer er av de største ut-fordringene verden står overfor. Noen av mulighetene og løsningene blir drøftet på WUF. Et særlig tema som er kommet til på grunn av krigen i Ukraina er “Gjenoppbygging etter krig og konflikt” .

Påmeldingsfristen er 22. juni. Alle kan delta. Se wuf.unhabitat.org.

Habitat Norge deltar på WUF 11 med to arrangement

Det første er en networking event og arrangeres 29. juni i samarbeid med NTNU og forskningsnettverket PEARL (Kenya, Nepal, Indonesia). Det har tittelen “Promoting a New Community of Knowledge and Practice on People Centred and Resilient Spaces related to Urban Rivers“. Temaet blir også drøftet på Habitat dagen i Oslo 3. oktober.

Pearls-flyer-WUF-2022

Som på forrige WUF deltar Habitat Norge også  i Better Cities Film Festival. Denne gangen med filmene “Eget tak over hodet” (1964) og “Den uendelige byen” (2018) om folkelig mobilisering og landokkupasjon i Lima, Peru. “Barriadas” bevegelsen har fått stor betydning for sosial boligbygging og områdeutvikling i uformelle bosettinger verden over. I panelet deltar representanter bl.a for Habitat International Coalition og Verdensbankens urbane anker (28. juni).

Lima-final-HN-flyer-WUF-2022

Særlig interessant med dette års WUF er at det blir gjennomført folkemøter i ulike bydeler i Katowice for å drøfte deres problemer og utfordringer – global ekspertise møter lokal.