Habitat Norge/Urban oktobers videoprogram: The hidden world of shadow cities

Neuwrith baserer sin fortelling på et tre måneders opphold i Kibera -slummen i Nairobi. Samtidig trekker han paralleller til slumområder i Mumbai, i Rio de Janeiro og i Istanbul. Kampen om et verdig liv er ganske identisk verden over. I slummen mangler det meste unntatt søppel, betaler du ikke husleia er du ute på dagen og vann og sanitærtjenester overprises i den grad de er tilgjengelig. Likevel summer den uformelle økonomien av energi og liv. Slummen betyr i all fornedrelsen også håp. Den gir en “uformalisert” frihet som ikke finnes igjen i den moderne, gjennomregulerte verden. Med årlig global tilflytting på 60-70 millioner er dette framtidas byer.