Habitat Norge/Urban oktobers videoprogram: Bimbo Oshobe – Global Poverty Fighter, Lagos Nigeria

Nigeria er en global versting når det gjelder slumrasering.Særlig ille er det i de større byene Lagos og Port Harcourt. Denne videoen viser traumene som skapes ved at en enslig, kvinnelig forsørger får sitt hjem og alt hun eier  rasert. Og utfordringene som ligger i at barn skal ha mat og penger til skolegang.

Som for mange andre fattige kvinner ligger noe av løsningen i å bli medlem i en av Slum Dwellers Internationals sparegupper.  Denne grasrotbevegelsen arbeider i slumområder i 35 land, særlig i Afrika og Asia.  Den har mer enn 1000 sparegrupper hovedsakelig for kvinner. Gruppene gir også lån slik at folk kan overleve situasjoner som beskrives her. Norsk UD og NORAD har i en flere år støttet SDIs arbeid. Svensk SIDA har fulgt i norske fotspor. Habitat Norge samarbeider nært med SDI i sitt informasjons- og påvirkningsarbeid også internasjonalt. Denne videoen er produsert av “Know Your City TV”.