HABITAT NORGEs UTSTILLING – LENGST OG BEST

UN Habitat arrangerte i slutten av mai sitt første styremøte etter en reform som er drøftet siden 2009. Nærmere 160 medlemsland og 3000 deltakere fra sivilsamfunn, lokale myndigheter, næringsliv, akademia og media var til stede. Styremøtet valgte et «Executive Board» på 36 medlemmer som vil møte tre ganger i året.  USA ble valgt som leder med Sverige som ett av  styremedlemmene. Norge er for første gang siden 2002 ikke medlem av Bosettingsprogrammets styre og var ikke politisk representert i Nairobi. I motsetning til tidligere styremøter deltok heller ingen norsk delegasjon(KMD,LNU, SPIRE, NTNU/AHO, KS m.fl.).   

Møtet vedtok fem resolusjoner bl.a en om likestilling: “Achieving Gender Equality through the work of the United Nations Human Settlements Programme to support inclusive, safe, resilient and sustainable cities and human settlements”. Habitat Norges likestillingsrådgiver Anne M. Lunde var en av initiativtakerne til resolusjonen og formulerte det første utkastet.   

Habitat Norge viste seg fram med fotoutstillingen «SDG 11 – In ten glimpses» basert på delmålene i «Bymålet».  Den ble finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 og er vist ved en rekke Habitat Norge arrangement i flere norske byer. Nå også i Afrika. Utstillingen inneholder ett foto for hvert av de ti delmålene. Det er også laget en egen informasjonsfolder med forklarende tekst. Den ble aktivt distribuert sammen med annet informasjonsmateriale fra Habitat Norge. En video både på engelsk og norsk som følger utstillingen ble også vist. Alle fotoene er tatt av den prisbelønte mexicanske fotografen Eduardo L. Moreno. Han er også forskningssjef i UN Habitat og bl.a. ansvarlig for Bosettingsprogrammets «flagship» rapporter som «State of World Cities Report».

Utstillingen var godt besøkt da den var strategisk plassert og opptok mye plass. Lengst og best. Se bilder. Flere av fotoene var også plassert langs flaggborgen utenfor konferansesalene og vakte stor interesse.

Egen rapport fra UN Habitat Assembly utarbeides.