Habitat-dagen 2023: GJENOPPBYGGING I UKRAINA

GJENOPPBYGGING I UKRAINA
Hva kan – og bør – Norge bidra med?

Konferanse i Polyteknisk forening, Rosenkrantz gate 7, Oslo
Mandag 2. oktober 2023 kl. 16.00 – 19.00
Arrangører: Kommunenes organisasjon – KS, Polyteknisk forening, Bolig- og byplanforeningen, Habitat Norge

For mer informasjon og biletter besøk www.polyteknisk.no/program/habitat-dagen-2023-gjenoppbygging-i-ukraina

I Ukraina er 170.000 bygninger ødelagt, herunder 337 skoler (iflg. UNESCO). Landet har sterkt behov for bistand utenfra til gjenreising, også mens krigen varer. Det norske ‘Nansen-programmet’ er forpliktet til å bistå med 75 milliarder kroner over fem år, halvparten til gjenoppbygging av sivilt samfunn. Utfordringen er ‘build back better’.

Den norske regjeringen har forutsatt at den sivile bistanden i hovedsak skal kanaliseres gjennom store internasjonale organer, som Verdensbanken og EU. Men vil en slik ‘top-down’-praksis være bærekraftig? Det reises spørsmål om slike overnasjonale organer vil være egnet til å virke optimalt og nært i samspill med kommuner og lokale bysamfunn. Hvordan kan norske midler og norsk kompetanse best nyttes til å bygge opp igjen sterke by- og boligmiljøer? Hvordan kan vi bidra til å styrke demokratisk styrte lokalsamfunn og arbeidet med anti-korrupsjon?

For et langvarig norsk engasjement i gjenreising av Ukraina vil det være viktig å ta denne debatten ut i det åpne. Har vi noen modeller og erfaringer som kan være nyttige for det ukrainske sivilsamfunnet? Kan et direkte samspill mellom ukrainske og norske bykommuner være en mulighet?

Konferanseprogram:

Programmet deles i to, første del på engelsk, så på norsk etter en pause. Konferansen skal streames.

 • What we need – and how we need it.
  Ivan Fedorov, Mayor, Melitopol, Ukraina
 • Building and rebuilding cities.
  Jonas Andersen Sayed, Mayor, Sokndal
  Elita Cakule, KS
 • A Norwegian response.
  Christian Syse, Ministry of Foreign Affairs

Pause

 • Forutsetninger for god byutvikling – sett fra et norsk perspektiv.
  Erling Dokk Holm, NMBU
 • Muligheter i Lviv. Kharkiv Schol of Architecture/Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo.
  Ida Højlund Rasmussen, AHO
 • Aktuelle prosjekter. Arkitekter uten Grenser – Ukraina/Norge.
  Paola Borna Schella
 • Samvirke som boligpolitikk.
  Christian-Marius Stryken, NBBL
 • Norsk bistand – hvordan kan den kanaliseres?
  Jorun Sigrid Nossum, NORAD

Paneldebatt

Bli med på vår Facebook-event: https://fb.me/e/1BVYKGaqn

Fra Polyteknisk forening
Foto: Privat, Facebook, Jessica Lund, OAT, AHO, Nordic Office of Architecture, Nadia Frantsen, NORAD