FIRE MOTTAR HABITAT NORGEs MASTERSTIPEND 2021

Etter utlysning av en ny masterstipendordning i juni, har Habitat Norge nå valgt fire kandidater som mottakere. De fire stipendene på NOK 10,000 gjelder for studieåret 2021/22, og er for studenter som skriver masteroppgave om urbanisering i globalt perspektiv, med særlig vekt på sammenhengen mellom det lokale og det globale.

Habitat Norge er en frivillig organisasjon for by – og boligspørsmål i globalt perspektiv. Foreningen arbeider for å øke kunnskap på feltet og utveksle ny informasjon om den globale megatrenden som urbanisering utgjør. Det er særlig viktig i en situasjon hvor norsk og internasjonalt utviklings-samarbeid neglisjerer byer og deres fattigdoms- og miljøproblemer.

Stipendkomiteen har bestått av Eilert B. Ellefsen (leder), Ellen de Vibe, Inger Lise Syvertsen, Marcin Sliwa, Gro Lauvland og Erik Berg med Petter H. Bergh som sekretær. Komiteen har vedtatt å bevilge stipend til følgende søkere

Daniel Larsen og Kim Pløhn. Arkitektur og Designhøyskolen i Oslo, med tema:

«Å undersøke hvorfor bygge – bransjen favoriserer nybygg og hvordan vi kan påvirke mulighetsrommet for å legge til rette for ombruk av eksisterende bygninger.»

Gunika Rishi, Urban Ecology Planning, NTNU, med tema:

“To build a home: Analyzing the housing choices among migrant workers in Trondheim through a traditional lens.”  

Elina Turbina, International Relations, NMBU, med tema:

“Local/regional perspectives on the urban development of Nikel, Russia”

Tore Øvstebø Næss, International Relations, NMBU, med tema:

“Security in Cities: Urban Problematique and Violence in Rio de Janeiro.”

Habitat Norge vil publisere sammendrag av masteroppgavene. Les mer om ordningen, og etter hvert om årets mottakere, på: www.habitat-norge.org