Årsmøte 2020

Den 28. april gjennomførte Habitat Norge sitt årsmøte. Grunnet situasjonen med koronaviruset var møtet online. Totalt deltok 15 medlemmer. Årsmøtet var preget av gode diskusjoner rundt blant annet organisasjonens strategi.

Det nye styret som ble valgt i går ledes av Erik Berg inntil 1. november 2020. Arbeidsutvalgets medlemmer er: Ellen de Vibe, Helge Onsrud, Gro Lauvland, Johannes Fjose Berg, Vendula Hurnikova. Øvrige styremedlemmer er: Odd Iglebæk, Kjersti Grut, Kristine Slettum Skarphol, Tore Kiøsterud, Marcin Sliwa. Årsmøtet sluttet seg til å opprette en gruppe av rådgivere til styret som blir inviterte til styremøter. Disse er rådgivere til styret er: Oddrun Hagen, Anna Skibevaag, Joakim Gitlestad, Anne Lunde, Eilert Ellefsen, Diana Huynh, Kirsten Welschemeyer (i Stavanger), Victoria Mishra (i Tromsø).

Takk for et vellykket møte!

Ta kontakt med oss, dersom du har noen spørsmål.